povratak na prethodnu stranu

AKO TEBE LJUBIT NE SMEM

Iznajmiću inžinjera,
da zakuca sto bandera,
telefonsku jednu žicu,
da on metne kroz ravnicu,
da ti kažem svaki dan,
ono što odavno znam.

Mome drugu arhitekti
kad se nekad mene seti
da napravi u dva smera
prugu ispod tvog pendžera
da ti šapnem svaki dan
ono što odavno znam.

Lovcima ću dati vina
da zaspu pod stolovima
da na vodu dođu srne
da ti vidim oči crne
da ti kažem na taj dan
one što odavno znam.

"Ako tebe ljubit' ne smem
drugu ljubit' neću ja
mada krasom i lepotom
ko Danica zvezda sja."