povratak na prethodnu stranu

LASTA PLAVETNA

Da nisi otišla
iz naših krajeva
ti mala lasto plavetna,
ovde bi ostalo
more i obala,
a moja glava pametna.

Da nisi pričala
da si me volela
lakše bi tugu podneo
da nisi pričala
da si me volela
ne bi te suviše voleo.

Ne bi nikad talasi
na moj prozor kucali
ne bi stari alasi
tebe meni čuvali.
Ne bi nikad talasi
na moj prozor kucali
ne bi prsti sudbine
tebe meni ukrali.

Hiljadu vozova, hiljadu brodova
hiljadu letećih ćilima
ne mogu vratiti
to što si odnela
na svojim krilima.