povratak na prethodnu stranu

NEKO, NEKO KO JE DALEKO

Ljudi samo pitaju
ko je meni sakrio
sunce za oblak
i moju sreću ko času razbio.

Ljudi samo pitaju
što na Tisi boravim
i ko je mog'o
golube bele
da zaboravi.

Neko, neko ko je daleko
ko se za mene ne moli
neko, neko ko je daleko
ko mene viš ne voli.

Ljudi opet pitaju
ko je meni sakrio
sunce za oblak
i moju sreću
ko času razbio.

Čamac sam kuplo
i srce darujem
talasi sudbine
neka ga nose
tamo gde stanuje.

Neko, neko ko je daleko
ko se za mene ne moli
neko, neko ko je daleko
ko mene viš ne voli.