povratak na prethodnu stranu

PITAJ SVE MOJE 

Pitaj sva moja Đurđeva i Plavne,
Šajkaše, Ade, Deronje i Lug,
zapitaj dušo te predele ravne,
kol'ko je lepše kad si tu.

I zato dođi mi, dođi mi.

Pitaj sve moje žuće i šarove,
kuvase bele, i puline,
što našu zvezdu čuvaju
kol'ko je lepše kad si tu.

I zato dođi mi, dođi mi.

Pitaj sve moje bare i kanale,
Dunave, Tise i aprile,
što pokraj mene protiču
kol'ko je lepše kad si tu.

I zato dođi mi,
sa prvim trešnjama,
dođi mi,
sa novim pesmama,
dođi mi,
java mi postani,
dođi mi,
zauvek ostani, tu.