povratak na prethodnu stranu

ŽUTI BULDOŽER

Dobar pos'o imaš kume
ajd' odnesi šifonjer
dobar pos'o imaš kume
imaš žuti buldožer.
Pa ti zato lepo sruši
ovu našu kolebu
zapali je nek se puši
i napravi vatru veliku.

I ovako ja i Ruža
konja ćemo prezati
i ovako ja i Ruža
nećemo se mešati
i ovako ja i Ruža
možmo lumpovati
i ovako ja i Ruža
nećemo tugovati.

Nama je more na nebu dato
zato je bolje pevati,
jer možda sutra,
niz garav sokak
po nas će doći brodovi.

Imali smo i mi nekad
dva srebrna grada
koji vrede punu vreću
najvećih dukata.
Pa smo jedan caru dali,
a drugi veziru
da nas ovde u kolibi
ostave na miru.

Nama je more na nebu dato
zato je bolje pevati,
jer možda sutra,
niz garav sokak
po nas će doći brodovi.